Rynek telemedyczny przyspiesza

Stosowanie telemedycyny w opiece medycznej wzrasta. Według badań GlobalData rynek e-zdrowia i  telemedycyny będzie rósł w tempie 14 procent rocznie i w 2018 sięgnie aż 32,6 miliardów dolarów.

telemedycyna na swiecie

Głównym motorem rozwoju tego rynku jest ogólnoświatowy niedobór lekarzy specjalistów, w tym kardiologów, radiologów, neurologów, dermatologów, a nawet lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – lekarzy rodzinnych. Te niedobory będą tylko rosnąć, a gabinet lekarski i wizyty karetek pogotowie są najdroższymi sposobami monitorowania i dbania o tych przewlekle chorób. Jednym słowem brakuje dobrej i stałej opieki doraźnej, która nie obciążałaby budżetu finansowego państwa. Dlatego też znaczenie i wykorzystanie urządzeń zdalnego monitorowania pacjenta i oprogramowania, które mogą pobierać dane z glukometrów, aparatów pomiaru ciśnienia krwi, rozruszników serca i innych urządzeń monitorujących w domu pacjenta lub w innym miejscu i wysłać je do centralnych systemów monitorujących i interpretacji, znacznie rośnie.
.
Nie tylko zdalne monitorowania pacjenta zmniejsza koszty opieki przewlekłej, wykazano także poprawę wyników badań stanu pacjenta. Pacjenci podłączeniu do systemu teleopieki (e-zdrowia) mogą być monitorowani częściej, aby zapobiec wizytom pogotowia, wywołane alerty mogą być przesyłane do lekarzy, pielęgniarek, a nawet pierwszego reagowania automatycznie, gdy pomiary przekraczają określone progi, a lekarze i pacjenci mogą patrzeć na graficzną prezentację przebiegu choroby, udzielać i wysłuchiwać internetowych konsultacji medycznych i uzyskiwać innych cennych informacji zdrowotnych.

Szczególnie istotne są również przypomnienia, które mogą być wysyłane do telefonów komórkowych, więc pacjenci nie zapomną, kiedy nadszedł czas, aby uzyskać odczyt, wziąć tabletkę, czy się zbadać.

Źródło: http://seekingalpha.com/article/1300441-telemedicine-a-partial-solution-to-healthcare-problems

Share

Tagi: , ,